home intro

“HARTENHUISJE VEROVERT NEDERLAND” "HOLLAND OPENED HER HEART FOR HET VERGETEN KIND"

case:

Stichting Het Vergeten Kind Forgotten Child Foundation Hartenhuisje campagne Hartenhuisje campaign

Mission

Creëer awareness voor de ruim 38.000 vergeten Nederlandse kinderen die noodgedwongen in sobere opvanglocaties wonen.

Create awareness for the broadly 38.000 forgotten children in the Netherlands who are bound to live in sober shelters.

The idea

In plaats van ons te richten op het probleem, focusten we ons op het gezamenlijke doel: ieder kind een liefdevol thuis. We creëerden het Hartenhuisje. Een symbool van hoop gemaakt van post-its - hét iconische memootje om iets niet te vergeten. Onder het thema 'Vergeet de Vergeten Kinderen niet' hebben we heel Nederland gemobiliseerd om met dit Hartenhuisje te laten zien dat de Vergeten Kinderen niet vergeten worden.

Instead of focussing on the problem, we focused on our common goal: a warm and loving home for every child in Holland. We created het Hartenhuisje (the heart house). A strong and colourful symbol of hope, built out of Post-It notes – the well-known sticky notes that we all use when something should not be forgotten. We mobilised everyone in Holland to use het Hartenhuisje to show that we do not forget the forgotten children.

Execution

Om nieuwsgierigheid op te wekken, mobiliseerden we mensen en bedrijven om de eerste 2000 Hartenhuisjes op te hangen. Dit werd al snel opgepikt op social media. Al snel maakte ambassadeur Johnny de Mol in RTL Late Night bekend wie er toch achter al die Hartenhuisjes zat die in Nederland opdoken. Vervolgens werd met veel lokale en landelijke persaandacht heel Nederland opgeroepen om ook met het symbool te laten zien dat ze de vergeten kinderen niet vergeten. Mensen, scholen en bedrijven deden massaal. Op de actiesite ikvergeetzeniet.nl stond het sjabloon voor het Hartenhuisje en kon je doneren of aanmelden als pleeggezin. Daar werden ook alle foto’s met speciale hashtag #ikvergeetzeniet verzameld.

To awaken curiosity, we mobilised a lot of individuals and businesses to paste the first 2000 Hartenhuisjes on their windows. Immediately it created a buzz on social media. As a follow up we rolled out an extensive PR campaign. On RTL Late Night our ambassador - Johnny de Mol - revealed that all those heart houses came from Stichting het Vergeten Kind. Local and national press called for everyone to start pasting heart houses as well – to show that they do not forget the forgotten children. People, public schools and businesses - the whole nation took action. On our campaign website ikvergeetzeniet.nl one could find the heart house template and donate or register as a foster home. All footage of Holland in action was collected on this website as well. 

Impact

Heel Nederland opende haar hart! Overal in Nederland verschenen Hartenhuisjes. Meer dan 250.000 mensen plakten een Hartenhuisje op hun raam, 500 scholen en 2000 bedrijven waaronder Post-it® sponsor 3M, de Telegraaf, Ziggo Dome, RTL, Connexxion, ABN AMRO, Amsterdam Arena, NAC, Madurodam. Er verscheen zelfs een 42 meter lang doek op de Euromast! Al met al resulteerde dit in een pr-waarde van meer dan 2,5 miljoen euro. Hoewel het geen concrete doelstelling was, meldden zich ongeveer 1500 potentiële pleegouders tijdens de campagneperiode.  

Holland opened her heart! Everywhere in Holland, the heart houses appeared. More than 250,000 people pasted a Hartenhuisje on their window, 500 schools and 2000 businesses including Post-it® sponsor 3M, de Telegraaf, Ziggo Dome, RTL, Connexxion, ABN AMRO, Amsterdam Arena, NAC, Madurodam. There even was a 137 foot banner on the Euromast! Altogether this resulted in a PR value of more than 2.5 million Euro. And, although it wasn’t a specific goal, about 1500 potential foster parents registered during the campaign.