home intro

DE PLANT IS EEN ECHTE VROUWENMAGNEET""PLANTS ARE TRUE 'WOMAN MAGNETS'"

case:

Mooiwatplantendoen.nl X Maxim HartmanX Maxim Hartman

Mission

Inspireer mannen om meer kamerplanten te kopen, juist omdat de man minder vaak voor zichzelf een plant koopt, terwijl er een aantal planten zijn die heel geschikt zijn voor de man.

Inspire men to buy more houseplants, because men rarely buy houseplants for themselves, even though there several plants that are very suitable for men.

The idea

Mannen vinden planten over het algemeen vaak veel gedoe, maar onze campagne laat zien dat kamerplanten juist voor mannen veel voordelen opleveren. Echte man en zelfbenoemd vrouwendeskundige Maxim Hartman legt in een reeks humoristische, onlinefilmpjes haarfijn uit waarom.

Een plant geeft de man de mogelijkheid om zich van zijn zogenaamde zachtere, verzorgende kant te laten zien. Neem je plant in je blote mannenklauwen of speciale planten-buikdraagzak mee naar buiten. Dat vinden de vrouwtjes fantastisch en daar krijg je dus veel aandacht mee. Denk aan de 3 P's: Peuter, Puppy, en ... Plant! De plant is een heuse vrouwenmagneet.

In general, men think that plants are just too much fuss, but our campaign shows that houseplants actually provide men with many advantages. Maxim Hartman, a ‘real man’ and self-proclaimed expert on women, explains in a series of funny online videos what these advantages are.

A plant enables a man to show off his softer, more caring side. Take your plant in you bare, manly hands or put it in a special plant belly bag and take it outdoors. Women love this, so you will attract a lot of attention! Just like babies and puppies, plants are true ‘women magnets’.

Execution

De samenwerking met planten- en vrouwenliefhebber Maxim Hartman was een shot in de roos. Zijn humoristische manier om de interesse van mannen te wekken voor de kamerplant als vrouwenmagneet maakt de campagne ‘credible’. We kozen voor een YouTube-central contentstrategie, waarbij alle communicatie richting dit platform werd geleid. Op dit kanaal stonden zes mannenplanten centraal in zes video's.

Collaborating with plant and women lover Maxim Hartman turned out to be a brilliant move. His humorous way of arousing men’s interest in houseplants as magnets for attracting women made the campaign credible. We opted for a YouTube-central content strategy, with all communications directed to this platform. On this channel, six ‘men’s plants’ took centre stage in six videos.

Impact

De campagne scoorde op alle doelstellingen nog beter dan verwacht. De video’s hebben meer dan 30% van de mediadoelgroep bereikt. Mannen hebben gemiddeld 57 van de 60 seconden geboeid gekeken naar de uitleg van Maxim waarom de plant een vrouwenmagneet is. De campagne heeft niet alleen geleid tot online engagement binnen de doelgroep, maar ook tot 7,5 keer het mediabudget in pr-waarde!

The campaign scored better than expected on all objectives. The videos reached more than 30% of the media target group. On average, men spent 57 of the 60 seconds watching Maxim explain why the plant is a women magnet. The campaign not only led to online engagement within the target group, but also up to 7.5 times the media budget in PR value!